ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за инспекцијске послове
МАЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Урбанистичко – грађевинска инспекција
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине, инспекцијски послови, комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Горан Којић, дипломирани инжњер грађевине
Телефон: 054 611 800
E-мејл: goran.kojic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Инспекцијски надзор у области грађења, контрола свих учесника у процесу грађења (инвеститор, извођач и надзорни орган)
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о уређењу простора и грађењу, члан 132., тачка е) („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Подносилац пријаве (назив правног лица или име и презиме физичког лица)
Адреса подносиоца пријаве (сједиште правног лица или адреса физичког лица)
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Грађевинска дозвола Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове Копија /
Записник о исколчавању Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове Копија /
Уговор о грађењу Извођач радова или инвеститор Копија /
Лиценца за грађење, односно лиценца за извођење појединих радова Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију – Бања Лука Копија /
Рјешење о именовању одговорног лица на градилишту, односно одговорног лица за извођење појединих радова Извођач радова или инвеститор Копија /
Лиценца за грађење, односно лиценца за извођење појединих радова за одговорно лице на градилишту Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију – Бања Лука Копија /
Уговор о ангажовању надзорног органа Инвеститор Копија /
Лиценца за надзор, односно лиценца за надзор појединих радова за надзорни орган Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Бања Лука Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 8 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац