ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Драгиња Ракић, инспектор за храну (и, по овлаштењу, здравствену заштиту)
Телефон: 054 611 800
E-мејл: draginja.rakic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Спречавање заразних болести
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о заштити становништва од заразних болести, члан 47. и 48. (“Службени гласник Републике Српске“, број 90/17); Правилник о начину и условима под којима се врши обдукција, ексхумација и превожење умрлих лица (“Службени гласник
Републике Српске“, број 38/18); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за ископ и пренос посмртних остатака са једне локације на другу 20 KM Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме
Име (име једног родитеља) и презиме
Датум, мјесто и општина рођења
ЈМБГ
Број личне карте
Пребивалиште и адреса становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о узроку смрти (ако је од смрти лица прошло мање од три године) са назначеном дијагнозом за умрле од заразне болести Јавна здравствена установа Копија /
Извод из матичне књиге умрлих (копија, уз предочење оригинала, или овјерена копија) Надлежни општински орган Копија /
Писмена сагласност чланова породице/сродника за ексхумацију и мјесто сахране
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Законски рок рјешавања 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац