ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одсјек за инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Инспекцијски послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ненад Максимовић, пољопривредни инспектор; Драгиња Ракић, инспектор за храну
Телефон: 054/611-800, локал 105
E-мејл: nenad.maksimovic@opstinasamac.org; draginja.rakic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Ослобађање од обавезе плаћања ПДВ-а на расход настао због истеклог рока на декларацији или нарушавања квалитета робе, истеклог рока намирница, као и спречавање промета неисправне робе.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о сјемену пољопривредног биља, члан 37. („Службени гласник Републике Српске“, број: 37/09; 100/11 и 110/16); Закон о садном материјалу, члан 61. („Службени гласник Републике Српске“, број 37/09); Закон о средствима за заштиту биља, члан 37. („Службени гласник Републике Српске“, број 52/10); Закон о минералним ђубривима, члан 21. („Службени гласник Републике Српске“, број 24/12); Закон о храни, члан 56. (“Службени гласник Републике Српске“, број 49/09); Правилник о примјени Закона о порезу на додату вриједност, члан 11. („Службени гласник БиХ“, број 93/05); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за присуство санитарног инспектора уништењу робе са истеклим роком трајања 25 KM Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме/назив предузећа
Име/одговорно лице у предузећу
Име једног родитеља
ЈМБ / ЈИБ
Број личне карте и МУП
Адреса становања/сједиште предузећа
Контакт адреса
Контакт телефон
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
/ / / /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац