ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анкица Сјенчић, самостални стручни сарадник за послове образовања, науке, културе, спорта и физичке културе
Телефон: 054 611 217
E-мејл: ankica.sjencic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ спортским клубовима при финансирању редовних и ванредних активности.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, члан 59. и 82. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16); Закон о спорту Републике Српске, члан 11., 134. и 135. („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/02, 66/03, 73/04 и 102/08), Правилник о категоризацији спортова са номенклатуром спортских грана и грана спорта у Републици Српској, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 74/09); Статут Општине Шамац, члан 60. („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14); Одлука о усвајању буџета Општине Шамац за 2016., Буџетска позиција 415200 – „Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима (суфинансирање клубова)“, („Службени гласник Општине Шамац“, број 12/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив спортског клуба клуба /организације
Сједиште
Адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Сврха за коју су потребна средства
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Захтјев Подносилац Оригинал (јер се ради о регистрованим клубовима/организацијама чије податке води Спортски савез на основу интерне одлуке о расподјели средстава)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно – до исплате средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац