ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анкица Сјенчић, самостални стручни сарадник за послове образовања, науке, културе, спорта и физичке културе
Телефон: 054 490 495
E-мејл: ankica.sjencic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ спортским клубовима при финансирању редовних и ванредних активности
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, члан 82. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21); Закон о спорту Републике Српске, члан 10. и 108. („Службени гласник Републике Српске“, број: 79/20), Правилник о категоризацији спортова, спортиста и спортских стручњака и стручњака у спорту („Службени гласник Републике Српске“, број 56/21); Статут Општине Шамац, члан 66 и 88 став 3. („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17); Одлука о усвајању буџета Општине Шамац, Буџетска позиција 415200 – „Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима (суфинансирање клубова)“.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив спортског клуба клуба /организације
Сједиште
Адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Сврха за коју су потребна средства
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Захтјев Подносилац Оригинал (јер се ради о регистрованим клубовима/организацијама чије податке води Спортски савез на основу интерне одлуке о расподјели средстава)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно – до исплате средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац