ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анкица Сјенчић, самостални стручни сарадник за послове образовања, науке, културе, спорта и физичке културе
Телефон: 054 490 495
E-мејл: ankica.sjencic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издвајање средстава из буџета Oпштине Шамац за помоћ ученицима основних школа и несметано одвијање наставе
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, члан 82. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21); Статут Општине Шамац, члан 66 и 88 став 3. („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17); Одлука о усвајању буџета Општине Шамац, Буџетска позиција 416300 – „Текуће дознаке грађанима-превоз ученика“.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив установе
Сједиште
Адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Сврха за коју су потребна средства
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Списак ученика Школа Оригинал /
Текући рачун Банка Копија /
Изјава родитеља Подносилац захтјева Оригинал или овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 12 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац