ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анкица Сјенчић, самостални стручни сарадник за послове образовања, науке, културе, спорта и физичке културе
Телефон: 054 490 495
E-мејл: ankica.sjencic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Подизање квалитета културних садржаја и омогућавање задовољавања духовних потреба становника општине
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи , члан 82. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21); Закон o удружењима и фондацијама Републике Српске, члан 35. („Службени гласник Републике Српске“, број 52/01 и 42/05); Статут Општине Шамац, члан 66 и 88 став 3. („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17); Одлука о усвајању буџета Општине Шамац, Буџетска позиција 415200 – „Текући грантови организацијама и удружењима у области културе“.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив удружења или организације
Сједиште
Адреса
Контакт особа
Контакт телефон
Сврха за коју су потребна средства
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Захтјев Подносилац Оригинал /
Текући рачун Банка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 15 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно – до исплате средстава
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац