ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анкица Сјенчић, самостални стручни сарадник за послове образовања, науке, културе, спорта и физичке културе
Телефон: 054 611 217
E-мејл: ankica.sjencic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издвајање средстава из буџета општине за побошање стандарда студената са подручја општине и омогућавање постизања бољих резултата у учењу и раду.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о студентском стандарду, члан 17., став 1. („Службени гласник Републике Српске“, број 34/08); Закон о локалној самоуправи, члан 59. („Службени гласник Републике Српске“, број, 97/16); Статут Општине Шамац, члан 60. и 79. („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14); Одлука о усвајању буџета Општине Шамац за 2016. годину, Буџетска позиција 416100 – „Текуће дознаке грађанима- стипендије“ („Службени Гласник Општине Шамац“, број 12/15); Рјешење о формирању Комисије за утврђивање листе приједлога о додијели студентске стипендије, Рјешење број: 01-111-116/2015; Конкурс за додјелу студентских стипендија у школској 2015/2016.години, број акта: 09-670- 3 /2015.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име оца и име
Датум и мјесто рођења
ЈМБ
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште-адреса становања
Контакт телефон
Назив факултета
Година студија
Подаци о претходном школовању (навести завршену средњу школу или годину студија)
Успјех и просјечна оцјена
Подаци о претходном кориштењу стипендије
Подаци о члановима породице који, евентуално, користе стипендију (име и презиме, сродство с подносиоцем захтјева)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о упису на факултет Факултет Оригинал /
Увјерење о оствареној просјечној оцјени Факултет Оригинал /
Доказ о статусу за ППБ, дјецу РБИ, цивилне жртве и нестали Надлежно општинско одјељење Оригинал или овјерена копија /
Увјерење да су брат или сестра редовни студенти Факултет Оригинал или овјерена копија (уколико су двоје или више дјеце из исте породице студенти)
Лична карта МУП Копија /
Текући рачун Банка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година, односно до промјене статуса
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац