ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анкица Сјенчић, самостални стручни сарадник за послове образовања, науке, културе, спорта и физичке културе
Телефон: 054 490 495
E-мејл: ankica.sjencic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ брачним паровима у процесу вантјелесне оплодње и побољшање демографске ситуације у општини
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи , члан 82. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21); Статут Општине Шамац, члан 66. и 88 став 3. („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/17); Одлука о подстицају наталитета на подручју општине Шамац, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/06).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име оца и име
Датум и мјесто рођења
ЈМБ
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште-адреса становања
Контакт телефон
Образложење захјева
Износ тражених средстава
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија /
Жиро рачун Банка Копија /
Доказ надлежне канцеларије Фонда здравственог осигурања РС о признавању права на двије процедуре асистиране репродукције Фонд здравственог осигурања Републике Српске Копија /
Потврда о мјесту пребивалишта подносиоца захтјева МУП Копија /
Медицински налази који доказују оправдану потребу за процедуром асистиране репродукције, и медицинску документацију о претходно проведеним и неуспјелим поступцима вантјелесне оплодње Здравствена установа Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац