ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Служба за друштвене дјелатности и послове цивилне заштите
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анкица Сјенчић, самостални стручни сарадник за послове образовања, науке, културе, спорта и физичке културе
Телефон: 054 490 495
E-мејл: ankica.sjencic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ родитељима за свако новорођено дијете ради побољшања демографске ситуације
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи , члан 39. и 82. („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21); Закон о дјечијој заштити Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 114/17, 122/18 и 107/19); Статут Општине Шамац, члан 66 и 88 став 3. („Службени гласник Општине Шамац, број 9/17); Одлука о подстицају наталитету на подручју општине Шамац, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац, број 9/06); Одлука о усвајању буџета Општине Шамац, Буџетска позиција 416100 – „Текуће помоћи породици, дјеци и младима (подстицај наталитету)“.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме, име оца и име
Датум и мјесто рођења
ЈМБ
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште-адреса становања
Контакт телефон
Име новорођеног дјетета
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Изјава о заједничком домаћинству Одјељење за општу управу Овјерена копија /
Извод из матичне књиге рођених за дијете Одјељење за општу управу Овјерена копија /
Отпусна листа из болнице за дијете Здравствена установа Овјерена копија /
Текући рачун Банка Копија /
Лична карта МУП Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац