ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Скупштина општине Шамац
ДЈЕЛАТНОСТ(И)
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Симо Варадиновић, Предсједник СО Шамац
Телефон: 065-815-189
E-мејл: skupstinaopstine@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Подношење захтјева за одржавање “Часа грађана у Скупштине општине Шамац“ од стране грађана, на изабрану тему са изабраним одборницима у СО Шамац
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, Статут општине Шамац, Пословник о раду Скупштине општине Шамац, Одлука о механизму комуникације између грађана и одборника у СО Шамац
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име родитеља и презиме подносиоца захтјева
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Број личне карте
Контакт телефон / E-mail адреса
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) у роковима предвиђеним Одлуком о механизму комуникације између грађана и одборника у СО Шамац
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Странка треба да изабере једну од понуђених тема (или да предложи тему) на коју жели да разговара са одборником, и да изабере одборника СО Шамац са којим жели да разговара
Понуђене теме:
1. Област просторног планирања и грађења
2. Стамбено‐комунална област (заједнице етажних власника, одржавање стамбених зграда, канализација, путеви, гробља, јавна расвјета, oдлагање отпада),
3. Област здравствене и социјалне заштите
4. Област културе, физичке културе и спорта
5. Област образовања, друштвене бриге за дјецу и омладину
6. Област туризма
7. Област заштите животне средине
8. Област заштите грађана и материјалних добара од елементарних непогода
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац