ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Скупштина општине Шамац
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Кодекс понашања
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Симо Варадиновић, Предсједник СО Шамац
Телефон: 054/611-229
E-мејл: simo.varadinovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Покретање поступка против одборника за повреду Кодекса понашања пред Комисијом за спровођење Кодекса понашања
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о локалној самоуправи, Статут општине Шамац, Пословник о раду Скупштине општине Шамац, Кодекс понашања изабраних представника и одборника
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име родитеља и презиме подносиоца захтјева
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Број личне карте
Контакт телефон / E-mail адреса
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Аудио или видео запис, писане исправе или неки други доказ којим подносилац пријаве располаже / / /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) За покретање поступка рок је 8 дана од пријема пријаве, а рок за рјешавање је 30 дана од покретања поступка
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Пријава за повреду Кодекса понашања не може бити анонимна, а уколико се достави анонимна неће се узети у разматрање. Пријава се доставља у затвореној коверти на адресу: „Скупштина општине Шамац, Комисија за спровођење Кодекса понашања“ Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац