ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине; комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Aна Ђурђевић, самостални стручни сарадник за стамбено комуналне послове
Телефон: 054 611 800
E-мејл: ana.djurdjevic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Ослобађања од обавезе плаћања комуналних такси за одређене јавне институције и категрије становништва.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о комуналним таксама, члан 8. („Службени гласник Републике Српске“, број: 4/12); Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. и 208. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Одлукa о комуналним таксама, члан 6. („Службени гласник Општине Шамац“, бр. 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презима подносиоца захтјева / назив правног лица
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБ / ЈИБ
Контакт телефон
Адреса локације
Период закупа
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Увјерење о статусу ратног војног инвалида или породице погинулог борца Општинска организациона јединица или друга институција која издаје документ / Прибавља се по службеној дужности ако га издаје општинско одјелење и посједује у службеној евиденцији/архиви (не плаћа се посебна такса/накнада за ове документе)
Скица локације – габарити Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До једне године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац