ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине; комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Дајана Цвјетковић, ССС за просторно планирање и екологију
Телефон: 054 611 800
E-мејл: dajana.cvjetkovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Рационално и планско коришћење јавних површина
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку Републике Српске, члан 190. и 208. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о уређењу простора и грађењу, члан 125. и 134. („Службени гласник Републике Српске“, број: 40/13, 106/15 и 3/16); Одлукa о комуналним дјелатностима и комуналном реду, члан 186. и 188. („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/13 и 3/14); Одлука о
општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број 18/17); Одлука о комуналним таксама, члан 3. („Службени гласник Општине Шамац“, бр. 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешења за која није прописана посебна такса 10 КМ Таксена марка /
Комунална такса За коришћење јавне површине на Зеленој пијаци за излагање и продају пољопривредних производа:
е1) за јавну површину на којој су постављени столови- наткривени:
коришћење једног стола:
• годишње…………………….150 КМ
• мјесечно….………………….20 КМ
• пазарни дани – (сриједа и субота)………….………….…4 КМ
• остали дани…….…………3 КМ
коришћење пола стола:
• годишње ………………….80 КМ
• мјесечно ………………..….15 КМ
• пазарни дани – (сриједа и субота) – 2,50 КМ
• остали дани …………………2 КМ
е2) за јавну површину на којој су постављени столови- ненаткривени:
коришћење једног стола:
• годишње…………………….100 КМ
• мјесечно…………………..…15 КМ
• пазарни дани – (сриједа и субота)………………….……….3 КМ
• остали дани………………….2 КМ
коришћење пола стола:
• годишње …………………….60 КМ
• мјесечно …………………….10 КМ
• пазарни дани – (сриједа и субота) …………………………………..2 КМ
• остали дани …………….………………..…………..1,50 КМ
е3) за површину на којој нису постављени столови:
коришћење једног продајног мјеста – означено на јавној површини:
• годишње ………………….80 КМ
• мјесечно ………………….10 КМ
коришћење једног продајног мјеста – неозначено на јавној површини, плаћа се комунална такса по m2, и то:
• пазарни дани (сриједа и субота)….…………………….1,50 КМ
• остали дани ………………1 КМ
562-011-0000-166-117 Вр.прих.: 722314; буџ.орг.: 9999999; прималац: Општина Шамац; позив на бр.: 13
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презима подносиоца захтјева / назив правног лица
Адреса становања или контакт адреса
ЈМБ / ЈИБ
Контакт телефон
Адреса локације
Период закупа
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Писмена сагласност власника или корисника земљишта или објекта Власник или корисник Оригинал /
Скица локације – габарити Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 10 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До једне године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац