ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Стамбени послови и повратак
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Aна Ђурђевић, самостални стручни сарадник за обнову и развој
Телефон: 054/620-840
E-мејл: ana.djurdjevic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Увјерење се издаје у сврху одређивања и издавања кућног броја у складу с важећим прописима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 159. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Одлука о називу улица у насељеним мјестима, члан 1.-6. 6/94, члан 1.-2. 1/90, члан 1.-6. 3/93, члан 1.-4. 1/04 и члан 1.-3. 3/06 („Службени гласник Општине Шамац, број: 6/94, 1/90, 3/93,1/04 и 3/06).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име једног родитеља) и презиме подносиоца захтјева
Адреса становања
Назив фирме
ЈМБ / ЈИБ
Број личне карте
Контакт телефон
Сврха издавања увјерења
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Доказ о идентификацији објекта (копија катастарског плана са уцртаним објектом, уговор, дозвола итд.) Републичка управа за геодетско-имовинске и правне послове / Прибавља се по службеној дужности на основу Споразума са РУГИПП (остаје обавеза подносиоца захтјева да плати одговарајућу таксу/накнаду за те документе, само што их он сам не мора прилагати уз захтјев)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац