ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Просторно уређење, урбанизам и заштита околине; комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ана Ђурђевић
Телефон: 054/611-800
E-мејл: аna.djurdjevic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање рјешења којим се дозвољава извођење музичког програма.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о административним таксама, члан 4. („Службени гласник Републике Српске“, број: 100/11, 103/11 и 67/13); Закон о општем управом поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Одлука о комуналним таксама, члан 3. („Службени гласник Општине Шамац“, број 18/17); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени глaсник Општине Шамац“, број 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска комунална такса За приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, плаћа се комунална такса по дневном наступу и то: а) у угоститељским објектима до 150 м2 – 20 КМ; б) у угоститељским објектима преко 150 м2 – 25 КМ; ц) масовним скуповима – 50 КМ 562-011-00001661-17 Вр.прих.: /; буџ.орг.: 9999999; прималац: Буџет Општине Шамац; позив на бр.: 722319
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/име одговорне особе у правном субјекту
Назив угоститељског објекта/правног субјекта
Сједиште/адреса правног субјекта
ЈИБ
Број и мјесто издавања личне карте
Контакт телефон
Трајање музичког програма
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење којим је дато одобрење за рад угоститељског објекта Одјељење за привреду општинске управе Шамац / Прибавља се по службеној дужности ако га Одјелење за привреду посједује у својој евиденцији/архиви
Доказ о уплати комуналне таксе за извођење музичког програма Пошта, банка Оригинал /
Доказ о уплати административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Комунална такса се плаћа даном издавања рјешења којим се утврђује таксена обавеза, у укупном износу за одобрени период.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Зависно од броја дневних наступа
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац