ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за финансије
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Буџет и финансије
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јован Симеуновић, виши стручни сарадник; Невен Марковић, самостални стручни сарадник;
Телефон: 054/620-240; 054/620-241;
E-мејл: samacfin@teol.net

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Увјерење да странка нема неизмирених обавеза, по различитим обавезама ради остваривања других права и обавеза. Потврда успјешности реализације уговора, као препорука за учешће странке на другим тендерима
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 159. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18); Одлука о административним таксама, члан 12. („Службени гласник Општине Шамац“, број: бр. 7/21).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме физичког лица / назив правног лица
ЈМБГ / ЈИБ
Адреса/сједиште правног лица
Сврха увјерења
Основа по којој је обавеза измирена и за коју се увјерење тражи
Контакт подаци физичког лица
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Захтјев Општина Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац