ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Срђан Смиљанић, ССС за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове
Телефон: 054/611-149
E-мејл: srdjan.smiljanic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућити странци да може закључити брак ван зграде општине у одређеним објектима на подручју општине Шамац.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Породични закон Републике Српске, члан 21. („Службени гласник Републике Српске“, број 54/02 и 41/08); Закон о матичним књигама, члан 22. и 23. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 143. („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10, 119/12 и 64/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17); Одлука о посебним услугама и накнадама за послове из области Опште управе, члан 2. и 3. („Службени гласник Општине Шамац“, број 7/09 и 2/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење за закључење брака изван службених просторија 10 КМ Таксена марка /
Општинска накнада за обављање закључења брака
ван за то одређених просторија
За обављање закључења брака ван за то одређених просторија те осталим данима у седмици :
а) у времену од 10 до 19 часова у износу од
100 КМ,
б) у времену од 19 до 24 часа у износу од 200 КМ
562-011-0000-166117 Вр.прих.: 722521; буџ.орг.: 999999999; примал.: Општинска управа Шамац; позив на бр.: 13130
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име једног родитеља и презиме
ЈМБГ
Адреса
Број личне карте
Контакт телефон
Мјесто и датум одржавања закључења брака
Разлог одржавања вјенчања изван службених просторија
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених за младенце Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о држављанству за младенце Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Доказ о плаћеној накнади и административној такси Пошта или банка Оригинал /
Лична карта подносиоца захтјева МУП На увид /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 3 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац