ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Славица Варадиновић, виши стручни сарадник за канцеларијско пословање и архиву
Телефон: 054/611-149
E-мејл: slavica.varadinovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на рад, као и остваривање пензионих, здравствених и других права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о раду, члан 259. и 260. („Службени гласник Републике Српске“, број 1/16); Правилник о радној књижици, члан 5., тачка 3. („Службени гласник Републике Српске“, број: 31/16).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Презиме,име оца и име
Датум и мјесто рођења
ЈМБГ
Број и мјесто издавања личне карте
Пребивалиште-адреса становања
Контакт телефон
Број радне књижице у архиви
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП На увид /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац