ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радмила Илинчић, стручни сарадник за вођење матичних књига
Телефон: 054/611-149
E-мејл: maticar@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање очинства и омогућавање остваривања права родитеља и дјетета која из тог проистичу.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама , члан 12. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13); Породични закон, члан 112. – 120. („Службени гласник Републике Српске“, број 54/02 и 41/08); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 85. – 88. („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме родитеља
Адреса становања
Контакт телефон
Број личне карте, МУП
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Изјава дата на записник у матичној служби дата од стране оца Матична служба Оригинал /
Лична карта родитеља дјетета МУП На увид /
Извод из матичне књиге рођених дјетета Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Изјава мајке да је сагласна са изјавом оца Матична служба Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац