ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Срђан Смиљанић, ССС за грађанска стања, персоналне послове, послове са одбором за жалбе и опште управне послове
Телефон: 054/611-149
E-мејл: srdjan.smiljanic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Странка мијења ентитетско држављанство и на тај начин остварује своја права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о држављанству Републике Српске, члан 29. и 30. („Службени гласник Републике Српске“, број 59/14); Закон о држављанству Босне и Херцеговине, члан 29. („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број: 4/97, 13/99, 6/03, 14/03, 82/05, 43/09, 76/09 и 87/13); Закон о матичним књигама , члан 21. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02. 87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за захтјев за избор и промјену ентитетског држављанства 10 КМ 562-099-00000556-87 Вр.прих.: 722119; буџ.орг.: 9999999; прима.: Јавни приходи РС; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име једног родитеља и презиме
Адреса становања
Контакт телефон
Датум и мјесто рођења
ЈМБГ
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о држављанству БиХ-Федерације БиХ Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о пријави пребивалишта у Републици Српској МУП Оригинал или овјерена копија /
Лична карта МУП Овјерена копија /
Извод из матичне књиге вјенчаних Матична служба Оригинал или овјерена копија (за лице у браку, ако је након склапања брака дошло до промјене презимена)
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева – Захтјеви се просљеђују Министарству управе и локалне самоуправе Републике Српске на рјешавање.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац