ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радмила Илинчић, стручни сарадник за вођење матичних књига
Телефон: 054/611-149
E-мејл: maticar@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Упис у матичну евиденцију и стицање услова за остварење других права
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 12. – 16. и 48. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09, 43/13 и 66/18); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 23., 29. и 69. („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презима
Име једног родитеља
ЈМБ
Број л.к.
Адреса становања
Име и презиме родитеља дјетета
Пол дјетета
Име и презиме дјетета
Датум и мјесто рођења дсјетета
Националност и вјероисповијест
Држављанство
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод и матичне књиге рођених и матичне књиге вјенчаних родитеља Матична служба Овјерена копија /
Увјерење о држављанству родитеља Матична служба Овјерена копија /
Личне карте родитеља МУП На увид /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Законски рок рјешавања – члан 14., став 1. Закона о матичним књигама („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13), утврђује обавезу пријаве рођења дјетета у року од 15 дана, а упис се врши одмах по пријави.
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац