ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радмила Илинчић, стручни сарадник за вођење матичних књига
Телефон: 054/611-149
E-мејл: maticar@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Вођење евиденције о закљученом браку и остваривање права која проистичу из тог статуса.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 22., 23., 24. и 48. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 143. -148. и 150. („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10, 119/12 и 64/13); Одлука о измјенама и допунама одлуке о посебним услугама и накнадама за послове из области Опште управе, члан 3. („Службени гласник Општине Шамац“, број 2/2013).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнада за закључење брака у службеним просторијама изван радног времена 50 КМ 562-011-0000-166117 Вр.прих.: 722521; буџ.орг.: 13130; прима.: Буџет СО-е Шамац; Позив на бр.: 0
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме будућих супружника
Подаци о родитељима супружника
ЈМБ супружника
Датум и мјесто рођења супружника
Држављанство супружника
Националност и вјероисповијест супружника
Адреса становања
Школска спрема будућих супружника
Брачно стање будућих супружника
Изјава о презимену будућих асупружника
Подаци о кумовима/свједоцима будућих супружника
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге рођених будућих супружника Матична служба Оригинал /
Увјерење о држављанству будућих супружника Матична служба Оригинал /
Лична карта или пасош МУП На увид /
Увјерење о слободном брачном стању за стране држављане Матична служба Оригинал /
Лична карта свједока/кумова МУП На увид /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Захтјев се подноси усмено