ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Радмила Илинчић, стручни сарадник за вођење матичних књига
Телефон: 054/611-149
E-мејл: maticar@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Вођење евиденције о умрлим лицима, престанак права и обавеза за умрлог и остваривање права насљедника.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 25. – 30. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13); Упутство о вођењу матичних књига, тачка 160. -172. („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме пријавиоца смрти
Адреса становања пријавиоца
Име и презиме и пол умрлог
Датум и мјесто рођења умрлог
Држављанство умрлог
Националност и вјероисповјест умрлог
Адреса становања умрлог
ЈМБГ
Брачно стање умрлог
Име и презиме брачног друга
Датум и мјесто смрти умрлог
Мјесто сахране умрлог
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Потврда о смрти Здравствена установа Оригинал /
Извод из матичне књиге рођених умрлог Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Лична карта умрлог МУП На увид /
Лична карта пријавиоца смрти МУП На увид /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац