ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стеван Аранђић, самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/620-230
E-мејл: stevan.arandjic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења о учешћу у рату на основу којег странка остварује друга права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 128. („Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 159. и 160. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,18/07 и 50/10); Уредба о преношењу евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, Уредба се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број: 17/06, 62/06, 72/06, 45/07); Упутство о садржају и начину вођења евиденција о лицима која су регулисала војну обавезу, Упутство се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 105/06); Правилник о садржају и начину вођења војних евиденција, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 66/12).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име оца) и презиме
Датум рођења
Мјесто рођења
Јединствени матични број грађана
Адреса становања
Број телефона
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Изјава странке Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија /
Лична карта МУП Копија /
Војна књижица Подносилац захтјева Овјерена копија или копија /
Потврда војне поште о учешћу у рату Надлежна војна пошта Оригинал или овјерена копија /
Дозвола за кретање Надлежна војна пошта Овјерена копија или копија /
Потврда о раздужењу наоружања Надлежна војна пошта Оригинал или овјерена копија или копија /
Медицинска документација о лијечењу Надлежна здравствена установа Оригинал или овјерена копија или копија /
Налаз, оцјена и мишљење ниже војне љекарске комисије Нижа војна љекарска комисија Оригинал или овјерена копија или копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 8 (15) дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева је 60 дана (захтјев рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, а Одјељење за општу управу је само посредник)
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац