ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стеван Аранђић, самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/620-230
E-мејл: stevan.arandjic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Издавање увјерења о околностима рањавања, повређивања, односно погибије борца, на основу којег странка остварује друга права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 128. („Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 159. и 160. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,18/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (име оца) и презиме
Датум рођења
Мјесто рођења
Јединствени матични број грађана
Адреса становања
Број телефона
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Медицинска документација Надлежна здравствена установа Оригинал или овјерена копија /
Лична карта МУП Копија /
Изјава свједока Одјељење за општу управу Оригинал /
Потврда о рањавању, повређивању, погибији Војна пошта Овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 8 (15) дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева је 60 дана (захтјев рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, а Одјељење за општу управу је само посредник)
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац