ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Лазар Благојевић, предсједник Првостепене стамбене комисије; Стеван Аранђић, самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/612-040; 054/620-230
E-мејл: obosamac@teol.net; stevan.arandjic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА По извршеном рангирању и добијеној сагласности, Рјешењем Министарства рада и борачко-инвалидске заштие Бања Лука врши се додјела стана, односно неповратних новчаних средстава; – Лица која су рангирана упућују се на бањско-климатско лијечење према Програму бањске рехабилитације породице погинулог борца и ратног војног инвалида.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 39., 60., 72., 75. и 87. („Службени галсник Републике Српске“, број: 134/11, 9/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,18/07 и 50/10); Уредба о стамбеном збињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, Уредба се примјењује у цјелости („Службени галсник Републике Српске“, број: 43/07, 73/08 и 18/11).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Број личне карте
Контакт телефон
Утврђени статус
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија /
Рјешење о утврђеном статусу ППБ или РВИ Одјељење за општу управу / Прибављају се по службеној дужности ако их издаје ово исто Одјелење и посједује у својој архиви/евиденцији
Рјешење о утврђеном статусу борца Одјељење за општу управу Копија Прибавља се по службеној дужности ако их издаје ово исто Одјелење и посједује у својој архиви/евиденцији
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
Доказ о непосједовању некретнина Катастар или надлежни орган Оригинал /
Доказ да је имовина уништена Катастар или надлежни орган Оригинал или овјерена копија /
Изјава странке о ненаплаћеној нематеријалној одштети Надлежни општински орган Оригинал /
Доказ да је имовина неусловна за становање Надлежни општински орган Оригинал или овјерена копија /
Препорука љекара специјалисте за бањско лијечење Надлежна здравствна установа Оригинал или овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 90 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно (за стамбено збрињавање); До 30.10. текуће године (за бањско-климатско лијечење)
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац