ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анђелија Стевановић
Телефон: 054/620-230
E-мејл: andjelija.stevanovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање законом гарантованих права и заштита помоћ породицама погинулих бораца војске Републике Српске у плаћању трошкова ексхумације и сахране.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 60. и 71. („Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 9/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,18/07 и 50/10); Правилник о накнади трошкова сахране ексхумираног борца, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 46/12); Статут општине Шамац, члан 22. („Службени гласник општине Шамац“, број: 3/14); Одлука о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида са подручја општине Шамац, члан 4., тачка 3. и члан 7., став 2. („Службени гласник Општине Шамац“, број 13/13 и 10/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Број личне карте
Контакт телефон
Подаци о погинулом борцу
Изјава којом подносилац потврђује да тражено право није остварио у другом мјесту Републике Српске
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија /
Текући рачун Банка Копија /
Рјешење о праву на породичну инвалиднину са клаузулом сагласности у поступку ревизије Одјељење за општу управу / Прибавља се по службеној дужности, ако га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији
Документација о извршеној ексхумацији Комисија за размјену или надлежна институција Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац