ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стеван Аранђић, самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: Стеван Аранђић
E-мејл: stevan.arandjic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Утврђивање статуса РВИ и права на личну инвалиднину, ортопедски додатак и додатак за његу и помоћ.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 5., 39. и 87. („Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 9/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,18/07 и 50/10); Правилник о утврђивању процента војног инвалидитета, члан 1. („Службени гласник Републике Српске“, број 31/10); Правилник о раду љекарских комисија за оцјену војног инвалидитета, члан 1. („Службени гласник Републике Српске“, број 31/10); Правилник о оштећењу организма по основу којих војни инвалид има право на додатак за његу и помоћ, члан 1. („Службени гласник Републике Српске“, број 31/10); Правилник о оштећењу организма по основу којих војни инвалид има право на ортопедски додатак, члан 1. („Службени гласник Републике Српске“, број 31/10 ).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Број личне карте
Контакт телефон
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија /
Извод из матичне књиге рођених Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о околностима рањавања, повређивања, оболења Надлежна војна пошта, Министарство рада и БИЗ Оригинал или овјерена копија /
Увјерење о дужини учешћа у рату Одјељење за општу управу / Прибавља се по службеној дужности јер га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији/архиви
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац