ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стеван Аранђић, самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/620-230
E-мејл: stevan.arandjic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на здравствену заштиту одређене категорије становништва.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 30., 34., 39., 51., 60., 68. и 87. („Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме, име једног родитеља
ЈМБ / Број личне карте
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија /
Извод из матичне књиге вјенчаних Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Извод из матичне књиге рођених Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Рјешење о утврђеном статусу Одјељење за општу управу / Прибавља се по службеној дужности ако га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији/архиви
Доказ о статусу незапосленог лица Завод за запошљавање Оригинал /
Доказ да лице није корисник пензије Фонд ПИО Оригинал или овјерена копија /
Доказ да лице не остварује приход од пољопривреде Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове – ПЈ Шамац Оригинал или овјерена копија /
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
Увјерење да нема регистровану дјелатност Одјељење за привреду Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац