ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стеван Аранђић, самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/620-230
E-мејл: stevan.arandjic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Признавање права на породичну инвалиднину као мјесечно примање.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о заштити цивилних жртава рата, члан 3., 9. и 24. („Службени гласник Републике Српске“, број 24/10); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Број личне карте
Контакт телефон
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге вјенчаних Матична служба Овјерена копија /
Извод из матичне књиге рођених Матична служба Овјерена копија /
Извод из матичне књиге умрлих Матична служба Овјерена копија /
Увјерење о околностима погибије цивилне жртве рата Центар јавне безбједности (ЦЈБ) – Цивилна заштита Овјерена копија /
Увјерење о редовном школовању Школска установа Оригинал /
Лична карта МУП Копија /
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје Законом прописани услови.
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац