ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стеван Аранђић, самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/620-230
E-мејл: stevan.arandjic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доношење рјешења о признавању статуса члана породице погинулог борца којим подносилац остварује друга права као и право на породичну инвалиднину. Утврђивање/признавање статуса члана породице погинулог борца на основу којег се остварују друга законска права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 13., 16., 60., и 87. („Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11,09/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге вјенчаних Матична служба Овјерена копија /
Извод из матичне књиге умрлих Матична служба Овјерена копија /
Увјерење Војне поште о околностима погибије погинулог борца војске Републике Српске Војна пошта којој је погинули припадао Овјерена копија /
Увјерење из војне евиденције о дужини учешћа у рату Одјељење за општу управу / Прибавља се по службеној дужности јер га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији/архиви
Медицинска докуменатација о лијечењу кад се ради о умрлом борцу Надлежна здравствена установа Копија /
Извод из матичне књиге рођених Матична служба Овјерена копија /
Лична карта МУП Копија /
Увјерење о редовном школовању Школска установа Оригинал
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 3 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Док постоје законом прописани услови
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац