ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анђелија Стевановић, стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/620-230
E-мејл: andjelija.stevanovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Помоћ у остваривању права на здравствену заштиту одређеним категоријама становништва (борци војске Републике Српске, ратни војни инвалиди, чланови породица погнулих бораца и ратни војни инвалиди, цивилне жртве рата).
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о Републичкој управи, члан 82., став 2. („Службени гласник Републике Српске“, број: 118/08,11/09, 74/10,86/10, 24/12 и 121/12); Закон о министарствима, члан 58. („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/02, 33/04, 118/05 и 33/06); Критерији за додјелу једнократних новчаних помоћи за здравствену заштиту корисницима права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних
жртава рата у 2016. години, Акт се примјењује у цјелости.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Име једног родитеља
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о утврђеном статусу Одјељење за општу управу Овјерена копија /
Лична карта МУП Копија /
Текући рачун Банка Копија /
Кућна листа Одјељење за општу управу Оригинал /
Медицинска документација о лијечењу Надлежна здравствена установа Овјерена копија /
Доказ о висни примања, чек од инвалиднине, пензије или потврда за чланове породице Надлежни орган Овјерена копија /
Рачуни о извршеној уплати одређених здравствених услуга Здравствене установе Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) /
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Захтјев рјешава Министарство рада и борачко-инвалидске заштите, а Одјељење за општу управу је само посредник, Просјечно вријеме за рјешавање потпуног захтјева је 60 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац