ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анђелија Стевановић, стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/620-230
E-мејл: andjelija.stevanovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на новчану накнаду за трошкове сахране члану породице погинулог борца и ратног војног инвалида, у складу с важећим прописима и Одлуком општинске Скупштине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,18/07 и 50/10); Статут општине Шамац, члан 22. („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14); Одлука о проширеном обиму права породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца, члан 2., 4. и 7. („Службени гласник Општине Шамац“, број 13/13 и 10/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме
Име једног родитеља
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Име и презиме умрлог лица
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из матичне књиге умрлих Одјељење за општу управу Овјерена копија /
Лична карта МУП Копија /
Текући рачун подносиоца захтјева Банка Копија /
Изјава подносиоца захтјева којом потврђује да је сносио трошкове сахране, овјерена код надлежног општинског органа Одјељење за општу управу Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац