ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анђелија Стевановић, стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/620-230
E-мејл: andjelija.stevanovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на помоћ у трајном рјешавању стамбеног питања члана породице погинулог борца и ратног војног инвалида од I до IV категорије, уколико нема ријешено стамбено питање или станује у стану или кући која не испуњава минималне услове за становање.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 60. и 75. („Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 9/12 и 40/12З); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,18/07 и 50/10); Статут општине Шамац, члан 22. („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14); Одлука о проширеном обиму права породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине Шамац, члан 2., 4. и 11. („Службени гласник Општине Шамац“, број 13/13 и 10/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Име једног родитеља
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Назнака утврђеног статуса
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта МУП Копија /
Текући рачун Банка Копија /
Предмјер и предрачун потребног грађевинског материјала Одјељење за стамбено-комуналне послове Оригинал /
Доказ о власништву над некретнином коју треба адаптирати (Посједовни лист или Рјешење суда о наслеђивању) Републичка управа за геодетске и имовинско – правне послове Овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац