ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анђелија Стевановић, стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/620-230
E-мејл: andjelija.stevanovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Остваривање права на накнаду трошкова матурске екскурзије у завршној години основне и средње школе, у складу с Одлуком Скупштине Општине Шамац.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,18/07 и 50/10); Статут општине Шамац, члан 22. („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14); Одлука о проширеном обиму права породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине Шамац, члан 2., 4. и 10. („Службени гласник Општине Шамац“, број 13/13 и 10/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Назив школе која организује екскурзију
Сједиште
Контакт особа
Контакт телефон
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Списак дјеце основне или средње школе из категорије ППБ и РВИ за коју треба извршити уплату Основна или Средња школа Оригинал /
Текући рачун школе или агенције са којом је школа закључила уговор о извођењу матурске екскурзије Банка Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац