ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анђелија Стевановић, стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/620-230
E-мејл: andjelija.stevanovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Странка остварује новчану накнаду у висини цијене коштања аутобусне карте за обављени љекарски преглед у другом мјесту. Доношење рјешења којим се подносиоцу захтјева омогућује остваривање права на једнократну новчану помоћ у сврху лијечења. Одобравање накнаде трошкова превоза приликом посјете гробу погинулог борца сахрањеног ван подручја општине Шамац.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,18/07 и 50/10); Статут општине Шамац, члан 22. („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14); Одлука о проширеном обиму права породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца са подручја општине Шамац, члан 2., 4. и 6. („Службени гласник Општине Шамац“, број 13/13 и 10/15).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име, име оца и презиме
Адреса (мјесто, улица и број)
Контакт телефон
Назнака статуса и категорије подносиоца захтјева
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Текући рачун Банка Копија /
Медицинска дикументација, налаз о обављеном прегледу или отпусница с болничког лијечења Здравствена установа, породични љекар или љекар специјалиста Копија /
Лична карта МУП Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац