ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Борачко-инвалидска заштита и цивилна заштита
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Анђелија Стевановић, стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту
Телефон: 054/620-230
E-мејл: andjelija.stevanovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Доношење рјешења о статусу и категорији борца, након претходно предузетих правних радњи. По протеку рока за жалбу, правоснажним рјешењем странка остварује друга права.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, члан 2., 17. – 29. и 87., тачка 1. („Службени гласник Републике Српске“, број: 134/11, 9/12 и 40/12); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02,13/07 и 50/10).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Име једног родитеља
ЈМБ
Адреса (мјесто, улица и број)
Број личне карте
Контакт телефон
Период ангажовања у оружаним снагама
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Извод из Матичне књиге рођених Матична служба Оригинал или овјерена копија /
Лична карта МУП Копија /
Увјерење о дужини учешћа у рату Служба борачко-инвалидске заштите / Прибавља се по службеној дужности јер га издаје ово одјељење или га посједује у службеној евиденцији/архиви
Мишљење борачке организације о дужини и условима ангажовања у ВРС односно МУП-у РС Општинска борачка организација Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 5 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац