ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Младен Аџић, самостални стручни сарадник за послове праћења пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова и риболова и ветеринарства
Телефон: 054/611-800
E-мејл: adzic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Прикупљање података о пчеларима и пчелињацима за потребе евиденције која ће се надаље користити у сврху надзора, развојних програма, доношења и спровођења мјера аграрне политике и заштите здравља људи и животиња.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о пчеларству, члан 20. и 21. („Службени гласник Републике Српске“, број 52/11); Правилник о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској, члан 3., став 2. („Службени гласник Републике Српске“, број 116/11).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме / назив правног лица
ЈМБГ/ЈИБ
Телефон
Е-mail
Општина
Мјесто
Улица и кућни број
Број поште
Начин пчеларења
Члан пчеларског удружења/задруге
Број пчелињих друштава и тип кошница на дан пријаве
Локације пчелињака (за покретне пчелињаке навести локацију зимовника)
Датум испуњавања обрасца
Потпис пчелара
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
/ / / /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Законски рок рјешавања 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно (ако се врши редовно годишње ажурирање података), у сваком другом случају 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац