ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Младен Аџић, самостални стручни сарадник за послове праћења пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова и риболова и ветеринарства
Телефон: 054/611-800
E-мејл: adzic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Одобрењем за смјештај покретног пчелињака омогућује се пчеларима са подручја других јединица локалних самоуправа да врше пчеларење на подручју општине Шамац.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о пчеларству, члан 8., 12. i 14. („Службени гласник Републике Српске“, број 52/11); Правилник о условима и начину превоза пчела, члан 4. („Службени гласник Републике Српске“, број 24/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешења за која није прописана посебна такса 10 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме / назив пчелара
Јединствени идентификациони број пчелињака
Адреса
Телефон
Назив општине са које се пресељава пчелињак
Назив катастарске општине са које се пресељава пчелињак
Број пчелињих друштава, укупно
Катастарска честица број са које се пресељава пчелињак
Назив општине на коју се ПРЕСЕЉАВА пчелињак
Назив катастарске општине на коју се ПРЕСЕЉАВА пчелињак
Број пчелињих друштава / кошница које се ПРЕСЕЉАВАЈУ
Број катастарске честице на коју се ПРЕСЕЉАВА пчелињак
ГИС x и y координате локације на коју се Пресељава пчелињак
Планирано вријеме боравка пчела на траженој локацији
Предвиђена релација, тј. траса пута којом се намјерава превозити пчелињак
Име и презиме пратиоца пчела
Изјава да пчеле у наведеном пчелињаку не садрже промјене карактеристичне за болест америчка куга пчелињег легла
Датум подношења захтјева и потпис пчелара
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Писмена сагласност власника, односно корисника земљишта на којем ће бити постављен пчелињак Одјељење за општу управу Оригинал или овјерена копија /
Увјерење овлашћене ветеринарске службе јединице локалне самоуправе из које пресељава пчелињак о здравственом стању пчела које не може бити старије од три мјесеца Овлаштена ветеринарска служба Оригинал или овјерена копија /
Доказ о уплати административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац