ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Младен Аџић, самостални стручни сарадник за послове праћења пољопривреде, шумарства, водопривреде, лова и риболова и ветеринарства
Телефон: 054/611-800
E-мејл: adzic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Унапређење пољопривредне производње на подручју општине Шамац.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о пољопривреди, члан 22. („Службени гласник Републике Српске“, број: 70/06, 20/07 и 86/07); Одлука о обезбјеђењу средстава за подстицање развоја, члан 1. и члан 2., став 3. („Службени гласник општине Шамац“, број: 3/09); Правилник о условима коришћења и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села, члан 3. – члан 20., број: 01-022-209/16 од 05.08.2016. године.
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме/назив субјекта
ЈМБ / ЈИБ
БПГ (број пољопривредног газдинства)
Мјесто становања/пословно сједиште
Општина
Пребивалиште-адреса становања/адреса правног субјекта
Контакт телефон
Број жиро / текућег рачуна
Назив банке код које је отворен рачун
Датум подношења захтјева
Члан Правилника по којем се траже новчани подстицаји
Врста подстицаја за кога се траже подстицајна средства
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта или овјерена пуномоћ МУП Копија /
Картица текућег/жиро рачуна Банка Копија /
Остала документација прописана чланом 5. до члана 17. Правилника, зависно од врсте новчаних подстицаја Разне надлежне институције и организације Копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 30 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац