ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Велибор Ђокић, самостални стручни сарадник за послове привреде и пољопривреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: velibor.djokic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Пословање у складу са важећим прописима и Одлукама општине Шамац.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Одлука о одређивању радног времена у угоститељским објектима на подручју општине Шамац, члан 11., став 3. („Службени гласник Општине Шамац“, број 1/09); Одлука о комуналним дјелатностима и комуналном реду, члан 176., став 3. („Службени гласник Општине Шамац“, број 9/13 и 3/14); Одлука о комуналним таксама, члан 3. („‘Службени гласник Општине Шамац“, број 2/12 и 12/13); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешења за која није прописана посебна такса 10 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Комунална такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима За приређивање музичког програма у угоститељским објектима и масовним скуповима, плаћа се
комунална такса по дневном наступу и то: а) у угоститељским објектима до 150 м2 – 20 КМ; б) у угоститељским објектима преко 150 м2 – 25 КМ; ц) масовним скуповима – 50 КМ
562-011-0000-166-117 Вр.прих.: 722314; буџ.орг.: 9999999; прима.: Општина Шамац; позив на бр.: 13
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева, име једног родитеља
Пребивалиште-адреса становања
ЈМБГ
Број личне карте и мјесто издавања
Контакт телефон
Назив угоститељског објекта
Локација објекта
Датум извођења програма
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији дјелатности Одјељење за привреду / надлежни суд Копија /
Лична карта МУП На увид (за предузетника)
Доказ о уплати административне таксе Банка, пошта Оригинал /
Доказ о плаћеној општинској комуналној такси Банка, пошта Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) За период / дане назначене у рјешењу
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац