ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Роквић, самостални стручни сарадник за послове привреде; Велибор Ђокић, самостални стручни сарадник за послове привреде и пољопривреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: stojanka.rokvic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Категоризација приватног смјештаја, обављање дјелатности у складу с важећим прописима, вођење и одржавање службене евиденције.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о угоститељству, члан 24. („Службени гласник Републике Српске“, број: 15/10, 57/12 и 67/13); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о условима за пружање услуга у апартманима, собама за изнајмљивање и кућама за одмор, члан 33. („Службени гласник Републике Српске“, број: 85/10); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење о категоризацији угоститељских објеката за смјештај (собе) 10 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме, име једног родитеља / Назив правног лица
Датум и мјесто рођења (за физичко лице)
ЈМБ / ЈИБ
Лична карта (број и мјесто издавања)
Оснивач правног лица (име, презиме, адреса)
Адреса становања (за физичко лице) / СЈЕДИШТЕ (за правно лице)
Контакт телефон
Врста објекта / просторија за изнајмљивање
Постојећа категорија објекта (уколико је објекат категорисан)
Приједлог категорије која се тражи
Смјештајни капацитет (број и врста сјештајних јединица, број кревета, површина, уређеност и опремљеност објекта)
Пословно сједиште објекта за који се тражи категоризација (мјесто,улица и број)
Година изградње или последње реконструкције објекта
Назив објекта за који се тражи категоризација (уколико га има)
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији дјелатности Одјељење за привреду / надлежни суд Копија /
Лична карта МУП На увид (за предузетнике)
Доказ о уплати административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 4 године
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац