ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Роквић, самостални стручни сарадник за послове привреде; Велибор Ђокић, самостални стручни сарадник за послове привреде и пољопривреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: stojanka.rokvic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Безбједност пловидбе, евиденција пловила.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о унутрашњој пловидби, члан 60. („“Службени гласник Републике Српске“, број: 58/01, 33/06, 1/08, 100/11); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о упису чамаца у регистар, издавању пловидбене дозволе и означавање чамца регистарским ознакама, члан 6. („Службени гласник Републике Српске“, број 3/07 и 56/10); Рјешење о висини накнаде за кориштење објеката безбједности пловидбе, члан 1. („Службени гласник Републике Српске“, број 100/07); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Накнадa за коришћење објеката безбједности пловидбе За сваку календарску годину наплаћују се следеће висине накнаде:
а) за чамце за непривредне сврхе 50 KM,
б) за чамце за привредне сврхе 100 KM,
2. Власници пловних и плутајућих објеката на којима нема уређених пловних путева и који се користе за непривредне сврхе 50 KM.
562-099-00000556-87 Вр.прих: 714913; буџ.орг.: /; прим.: Рачун Jавних прихода Републике Српске; позив на бр.: /
Општинска административна такса за рјешење 10 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева, име једног родитеља
Датум, мјесто и општина рођења
ЈМБ
Број личне карте
Пребивалиште и адреса становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Пловидбена дозвола Одјељење за привреду Оригинал /
Доказ о уплаћеној накнади за коришћење објеката безбједности пловидбе Пошта, банка Оригинал /
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Законски рок рјешавања 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) 1 година
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац