ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Роквић, самостални стручни сарадник за послове привреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: stojanka.rokvic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Могућност легалног обављања дјелатности након радног времена одређеног општинском одлуком
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о угоститељству, члан 30. („Службени гласник Републике Српске, “ број: 15/10, 57/12 и 67/13); Уредба о критеријумима за одређивање радног времена у угоститељским објектима, члан 30. („Службени гласник Републике Српске“, број 44/11);
Одлука о одређивању радног времена у угоститељским објектима на подручју општине Шамац, члан 20. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 7/17); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за рјешење о продуженом радном времену (6 мјесеци) 40 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева, име једног родитеља
Пребивалиште и адреса становања
Контакт телефон
Назив и адреса објекта
Период продуженог радног времена
Образложење захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Налаз и мишљење овлаштене стручне организације за мјерење нивоа буке којим се потврђује да су у угоститељском објекту спроведене мјере за заштиту од буке и да се угоститељ придржава прописаног нивоа буке уколико се објекат налази у пословно-стамбеној згради колективног становања односно у насељу са индивидуалним стамбеним

Овлаштена стручна организација Оригинал /
Лична карта МУП Копија /
Препорука Туристичке организације Шамац која је надлежна за туристичку промоцију подручја на којем се налази угоститељски објекат, чиме се потврђује његов значај у укупној туристичко-угоститељској понуди општине Шамац утврђен на основу пружања квалитетне угоститељске услуге у периоду не краћем од годину дана од дана издавања

Туристичка организација Оригинал /
Доказ да угоститељ није правоснажно кажњен изрицањем прекршајног налога или правоснажног рјешења надлежног суда за прекршај прекорачења радног времена и за нарушавање јавног реда и мира у угоститељском објекту за који тражи продужено радно вријеме у протеклих шест мјесеци од дана подношења захтјева за рад у продуженом радном

Надлежни суд Оригинал /
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
Рјешење о регистрацији Одјељење за привреду Оригинал Прибавља се по службеној дужности, уколико га издаје Одјељење за привреду и посједује у својој архиви/евиденцији (подносилац захтјева не плаћа посебну таксу/накнаду за наведени документ).
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До 6 мјесеци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац