ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Роквић, самостални стручни сарадник за послове привреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: stojanka.rokvic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Могућност легалног обављања дјелатности након радног времена одређеног општинском одлуком
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о угоститељству, члан 30. („Службени гласник Републике Српске“, број: 15/10, 57/12 и 67/13); Одлука о одређивању радног времена у угоститељским објектима на подручју општине Шамац, чл. 20. („Службени гласник Општине Шамац“, број
7/17); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса за пригодно радно вријеме – дневно 20 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева, име једног родитеља
Пребивалиште и адреса становања
Контакт телефон
Пословно име и сједиште
Разлог подношења захтјева
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији Одјељење за привреду / Прибавља се по службеној дужности, уколико га издаје Одјељење за привреду и посједује у својој архиви/евиденцији (подносилац захтјева не плаћа посебну таксу/накнаду за наведени документ).
Лична карта МУП Копија /
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
Налаз и мишљење овлаштене стручне организације за мјерење нивоа буке Овлаштена стручна организација Оригинал /
Доказ да је угоститељски објекат закупљен ради одржавања забаве затвореног типа односно да угоститељски објакат не пружа услуге трећим лицима / Оригинал /
Доказ да угоститељ није правоснажно кажњен изрицањем прекршајног налога или правоснажног рјешења надлежног суда за прекршај прекорачења радног времена и за нарушавање јавног реда и мира у угоститељском објекту за који тражи продужено радно вријеме у протеклих шест мјесеци од дана подношења захтјева за рад у продуженом радном

Суд Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 5 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 1 дан.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Једнократно, за период/дане назначене у одлуци
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац