ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за привреду и инспекцијске послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Развој, предузетништво, пољопривреда и друштвене дјелатности
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Стојанка Роквић, самостални стручни сарадник за послове привреде; Велибор Ђокић, самостални стручни сарадник за послове привреде и пољопривреде
Телефон: 054/611-800
E-мејл: stojanka.rokvic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућавање наставка обављања дјелатности у складу са важећим прописима.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Закон о занатско-предузетничкој дјелатности, члан 21. и 30. („Службени гласник Републике Српске“, број: 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16); Правилник о садржају и облику захтјева за регистрацију предузетника, Правилник се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број 53/14); Одлука о општинским административним таксама, члан 1. („Службени гласник Општине Шамац“, број: 18/17).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Општинска административна такса 25 КМ Таксеном марком или уплатом на рачун – 562-011-00001661-17/НЛБ Развојна банка Вр.прих.: 722121; буџ.орг.: 9999999; прима.: Рачун јавних прихода Општине Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Лични подаци о подносиоцу захтјева: Име (име родитеља) и презиме
ЈМБ
Број личне карте
Улица и број
Мјесто / oпштина
Телефон
Стручна спрема
Занимање
Пол
Пословно име
Подаци о сједишту
Датум наставка обављања дјелатности
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Рјешење о регистрацији предузетника Одјељење за привреду / Прибавља се по службеној дужности – уколико их Одјељење за привреду има их у својој архиви (подносилац захтјева не плаћа посебну таксу/накнаду за наведену документацију).
Рјешење о привременом престанку Одјељење за привреду / Прибавља се по службеној дужности – уколико их Одјељење за привреду има их у својој архиви (подносилац захтјева не плаћа посебну таксу/накнаду за наведену документацију).
Лична карта МУП Овјерена копија /
Доказ о уплати општинске административне таксе Пошта, банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) Законски рок рјешавања 2 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) До промјене услова код подносиоца захтјева
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац