ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Служба начелника
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Геодетски и имовинско-правни послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Даринко Јефремовић, стручни савјетник за људске ресурсе и правне послове
Телефон: 054/612-318
E-мејл: darinko.jefremovic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Обезбјеђење средстава за провођење планских аката општине.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о стварним правима, члан 348. („Службени гласник РС“, број: 124/08, 3/09, 58/09, 59/11, 60/15); Закон о локалној самоуправи, чл. 39. и 59. („Службени Гласник Републике Српске“, број 97/16); Закон о општем управном поступку, члан 190. („Службени гласник Републике Српске“, број: 13/02, 87/07 и 50/10); Правилник о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе, члан 1. – 27. („Службени гласник РС“, број 20/12); Статут Општине Шамац, члан 35. и 60. („Службени Гласник Општине Шамац“, број 3/14).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Кауција коју плаћају подносиоци пријаве 10% почетне цијене непокретности 5620118067541754 Вр.прих.: /; буџ.орг.: /; прималац: Општина Шамац; позив на бр.: /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име (очево име), презиме подносиоца захтјева, односно назив правног лица
Адреса подносиоца захтјева
Контакт телефон
Ознака катастарске честице
Ознака катастарске општине
Површина у м2
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Лична карта (за физичка лица) МУП Овјерена копија /
Извод из судског регистра (за правна лица) АПИФ Овјерена копија /
Доказ о уплати кауције за учешће на лицитацији Банка Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 60 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац