ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Комунални послови, изградња и послови МЗ
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Ратко Михајловић, самостални стручни сарадник за обнову и развој
Телефон: 054/611-800
E-мејл: m.ratko@gmail.com

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Провјера законитости цијене стана, евиденција лица и станова који су откупљени на подручју општине Шамац.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о престанку примјене закона о кориштењу напуштене имовине, члан 1., став 2. („Службени гласник Републике Српске“, број 16/10); Закон о приватизацији државних станова, члан 9. („Службени гласник Републике Српске“, број: 118/11, 67/13 и 60/15); Упутство о утврђивању откупне цијене стана и обрасцима за примјену закона, Упутство се примјењује у цјелости („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/01, 19/02, 55/02, 56/02 и 83/03).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
Такса на захтјев 2 КМ Таксена марка /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева / назив правног лица
Адреса становања / сједиште или контакт адреса
ЈМБ / ЈИБ
Контакт телефон
Подаци о стану – локација, улица и број
Број стана
Површина стана
Подаци о кориснику стана са којим се закључује уговор
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Комплет образаца за откуп стана Прописан образац Оригинал /
Уговор о кориштењу стана – рјешење Власник стана који даје стан у откуп Оригинал /
Потврда да се не води парнични поступак Основни суд Оригинал /
Увјерење о етажирању стана Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове – ПЈ Шамац Оригинал /
Докази који служе за коефицијент личних попуста Разне институције / органи Оригинал /
Кућна листа Општина Шамац Оригинал /
Личне карте чланова домаћинства МУП Овјерена копија /
Изводи из матичне књиге рођених Општина – одјељење за општу управу Оригинал /
Изводи из матичне књиге вјенчаних Општина – одјељење за општу управу Оригинал /
Правоснажно рјешење министарства о враћању станарског права Министарство за избјеглице и расељена лица Оригинал /
Записник министарства о поновном увођењу у посјед Министарство за избјеглице и расељена лица Оригинал /
Потврда о некориштењу туђе имовине Министарство за избјеглице и расељена лица Оригинал /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 7 дана
ОБАВЈЕШТЕЊЕ Рок за преглед потпуности захтјева је 2 дана.
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац