ВЕЋА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА Одјељење за општу управу
ДЈЕЛАТНОСТ(И) Општа управа и заједнички послови
КОНТАКТ ПОДАЦИ НАДЛЕЖНОГ СЛУЖБЕНИКА

Јелена Писаревић, стручни сарадник за вођење матичних књига
Телефон: 054/611-149
E-мејл: pisarevic@opstinasamac.org

СВРХА АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Омогућити странци да давањем личне изјаве о одређеним подацима може остварити права која му по закону припадају.
ПРАВНИ ОСНОВ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА Закон о матичним књигама, члан 12. и 23. („Службени гласник Републике Српске“, број 111/09 и 43/13); Закон о личном имену, члан 5., 6., 7. и 8. („Службени гласник Републике Српске“, број 27/93 и 15/00); Упутство о вођењу матичних књига, члан 128. („Службени гласник Републике Српске“, број: 55/10, 119/12 и 64/13).
Такса / накнада коју је потребно уплатити
НАЗИВ ТАКСЕ / НАКНАДЕ ИЗНОС ТАКСЕ / НАКНАДЕ (KM) БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ПОЗИВ НА БРОЈ
/ / / /
Потребне информације при предавању захтјева
ИНФОРМАЦИЈА
Име и презиме подносиоца захтјева
Име једног родитеља
Адреса становања
Контакт телефон
Документација
НАЗИВ ДОКУМЕНТА ДОКУМЕНТ ИЗДАЈЕ ФОРМА ДОСТАВЕ КОМЕНТАР
Изјава овјерена код надлежног органа или дата на записник у матичној служби Надлежни орган управе, нотар или матична служба Оригинал или овјерена копија /
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПОТПУНОГ ПРЕДМЕТА (ДАНИ) 1 дан
ОБАВЈЕШТЕЊЕ
ВРИЈЕМЕ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ ПО ЗАХТЈЕВУ (ДАНИ) Трајно
ПРЕУЗИМАЊЕ ОБРАСЦА ЗАХТЈЕВА Преузмите образац